Behandelingsovereenkomst

 

CAT-behandelovereenkomst

Grijze velden invuflen en bestand opslaan als PDF. Vervolgens tweevoudig uitprinten en ondertekenen bij aanvang therapie, een versie voor beide partijen.

Naam therapeut: Anne-Marie Koppens

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:

- De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
- De cliënt op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde-behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
- De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
- Beëindigirig van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
-Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder ·goedkeuring van de therapeut te beëindigen
- De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor, klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie www.gatgschillen.nl .
- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
- De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een electronisch cliëntendossier bijhoudt
- De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring zoals te vinden op
- De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.
- De cliënt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De collega-therapeut is Marja Gosens

Aanvullende vragen aanvinken wat van toepassing:

Direct een intake doen?


Ziektebeelden voor de maand

Juli

  • Darmkrampen 
  • Vakantiekilo’s
  • Hooikoorts 
  • Zonneallergie 
  • Insectenbeten
  • Kwallenbeet
  • Zonnesteek
  • Diaree

KvK nummer: 17275214
BTW-ID: NL165434508B01
Vergoedingen verzekeraar: 
24505: kindercoaching
24513: Lichaamsgerichte psychotherapie

Contact

Praktijk Imala
Anne-Marie Koppens

Keizersdijk 8a
(Rode benzinepomp bij voordeur)
5721WG Asten

Telefoon: 06 - 51032104
Bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur.

E-mail:

Om tegemoet te komen aan de wensen van cliënten,
kunnen behandelingen alleen via een afspraak ingepland worden.


© Praktijk Imala | Website: Van Dongen Design